Czy wolontariuszem może zostać osoba niepełnoletnia?

20.10.2017

Udostępnij w social

Tak, do udziału w wolontariacie przy PKO Silesia Marathon 2017 angażujemy także wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Poprosimy ich jednak o przedstawienie pisemnej zgody na udział w wolontariacie, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. O wzór takiej zgody należy poprosić koordynatorkę wolontariatu, Milenę Skupień (kontakt mailowy skupien@wolontariat.org.pl).

Stay with us on a regular basis
Skip to content