About us

Organizatorem zawodów jest założona w 2009 roku

Fundacja SILESIA PRO ACTIVE

z siedzibą w Katowicach
ul. Francuska 70 lok.1216
REGON: 241294199
KRS:000334726
NIP:954 268 13 08

Statut Fundacji określa:

Celem Fundacji jest propagowanie, krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowia i sportu. Cele fundacji zakładają w szczególności:

– Podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców aglomeracji śląskiej i województwa śląskiego;
– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu;
– Promocja aktywności fizycznej poprzez edukację prozdrowotną;
– Promocja regionu w kraju i na świecie poprzez rekreację, turystykę i sport;
– Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych;
– Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców województwa śląskiego;
– Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
– Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych;
– Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

Fundacje realizuje cele statutowe poprzez m.in.:
– Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji;
– Prowadzenie edukacji społecznej;
– Współpracę z lokalnymi środowiskami gospodarki, nauki, kultury i sportu;
– Promocję oraz organizację wolontariatu;
– Realizowanie programów naukowych i badawczych;
– Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji;
– Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną.

Działalność organizatorska zespołu rozpoczęła się już dużo wcześniej nim powstała Fundacja. Pierwszy nasz bieg uliczny zorganizowany został w 2005 roku i był to Półmaraton 4energy rozgrywany obecnie pod nazwą PKO Silesia Półmaraton.
Powołanie fundacji Silesia Pro Active okazało się potrzebą sformalizowania działań prowadzonych przez grupę zaangażowanych miłośników biegania i promocji aktywności fizycznej. Animatorem działań jest prezes zarządu Fundacji – Bohdan Witwicki.
Dotychczas zorganizowaliśmy ponad 30 dużych imprez rekreacyjno-sportowych w których wystartowało ponad 30.000 zawodników. Były i są to zawody biegowe: Silesia Eco Run (bieg Powitanie Wiosny), PKO Silesia Półmaraton (Półmaraton 4energy) oraz zawody rowerowe Silesia MTB Cup.

Dziś największym projektem realizowanym przez fundację jest PKO Silesia Marathon.

Stay with us on a regular basis
Skip to content