Czy wolontariuszem może zostać osoba niepełnoletnia?

Tak, do udziału w wolontariacie przy Silesia Marathon 2021 angażujemy także wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Poprosimy ich jednak o przedstawienie pisemnej zgody na udział w wolontariacie, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. O wzór takiej zgody należy poprosić naszych koordynatorów wolontariatu (kontakt mailowy: silesiamarathon@slaskie-wolontariat.org.pl).