Czy wolontariuszem może zostać osoba niepełnoletnia?

Tak, do udziału w wolontariacie przy PKO Silesia Marathon 2018 angażujemy także wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Poprosimy ich jednak o przedstawienie pisemnej zgody na udział w wolontariacie, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. O wzór takiej zgody należy poprosić koordynatorkę wolontariatu, Milenę Skupień-Lisgarten (kontakt mailowy skupien@wolontariat.org.pl).