O nas

Organizatorem zawodów jest założona w 2009 roku

Fundacja SILESIA PRO ACTIVE

REGON: 241294199
KRS: 0000334726
NIP: 954 268 13 08

Statut Fundacji określa:

Celem Fundacji jest propagowanie, krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowia i sportu. Cele fundacji zakładają w szczególności:

– Podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców aglomeracji śląskiej i województwa śląskiego;
– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu;
– Promocja aktywności fizycznej poprzez edukację prozdrowotną;
– Promocja regionu w kraju i na świecie poprzez rekreację, turystykę i sport;
– Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych;
– Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców województwa śląskiego;
– Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
– Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych;
– Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.

Fundacje realizuje cele statutowe poprzez m.in.:
– Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji;
– Prowadzenie edukacji społecznej;
– Współpracę z lokalnymi środowiskami gospodarki, nauki, kultury i sportu;
– Promocję oraz organizację wolontariatu;
– Realizowanie programów naukowych i badawczych;
– Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji;
– Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną.

Działalność organizatorska zespołu rozpoczęła się już dużo wcześniej nim powstała Fundacja. Pierwszy nasz bieg uliczny zorganizowany został w 2005 roku i był to Półmaraton 4energy rozgrywany obecnie pod nazwą Silesia Półmaraton.
Powołanie fundacji Silesia Pro Active okazało się potrzebą sformalizowania działań prowadzonych przez grupę zaangażowanych miłośników biegania i promocji aktywności fizycznej. Animatorem działań jest prezes zarządu Fundacji – Bohdan Witwicki.
Dotychczas zorganizowaliśmy ponad 32 dużych imprez rekreacyjno-sportowych w których wystartowało ponad 30.000 zawodników. Były i są to zawody biegowe: Silesia Eco Run (bieg Powitanie Wiosny),  Silesia Półmaraton (Półmaraton 4energy) oraz zawody rowerowe Silesia MTB Cup.

Największym projektem realizowanym przez fundację jest Silesia Marathon.

Bądź z nami na bieżąco
Skip to content