Czy trasa PKO Silesia Marathon i półmaratonu posiada atest?

Tak, trasa PKO Silesia Marathon posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz IAAF.
Trasa PKO Silesia Półmaraton posiada atest PZLA.