Czy trasa Silesia Marathon i półmaratonu posiada atest?

Tak, trasa Silesia Marathon posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz IAAF.
Trasa Silesia Półmaraton posiada atest PZLA.