Czy można odbierać pakiety startowe (numer startowy) w dniu zawodów tj. 6 października 2019 r.?

Tak, biuro zawodów będzie czynne w tym dniu od 6.30 do 7.30. W dniu zawodów wydawane będą wyłącznie pakiety startowe bez możliwości rejestracji i dokonywania opłat startowych.