Z powodu kontuzji /powodów osobistych/ nie mogę wystartować w biegu. Czy mogę przenieść opłatę startową na inną osobę?

18.11.2016

Udostępnij w social

Tak, zgodnie z regulaminem można przenieść opłatę startową na inną, zarejestrowaną na bieg osobę.
Przekazanie opłaty uwarunkowane jest:
a) terminem – możliwe jest przeniesienie opłaty wyłącznie do 20 sierpnia 2023 r.;
b) kontaktem z organizatorem w celu dopełnienia formalności (podanie nazwiska osoby, na którą przenoszona jest opłata startowa);
c) wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. oraz wpłatą różnicy kwoty w przypadku, gdy opłata jest niższa niż aktualnie obowiązująca.
Opłata startowa, na którą wystawiona została faktura VAT nie może być przeniesiona na innego zawodnika.

Bądź z nami na bieżąco
Skip to content