Z powodu kontuzji /powodów osobistych/ nie mogę wystartować w biegu. Czy mogę przenieść opłatę startową na inną osobę?

Tak, zgodnie z regulaminem można przenieść opłatę startową na inną, zarejestrowaną na bieg osobę.
Przekazanie opłaty uwarunkowane jest:
a) terminem – możliwe jest przeniesienie opłaty wyłącznie do 31 sierpnia 2021 r.;
b) kontaktem z organizatorem w celu dopełnienia formalności (podanie nazwiska osoby na którą przenoszona jest opłata startowa);
c) wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł oraz wpłatą różnicy kwoty w przypadku, gdy opłata jest niższa niż aktualnie obowiązująca.
Opłata startowa na którą wystawiona została faktura VAT nie może być przeniesiona na innego zawodnika.