Jak zgłosić się do udziału w wolontariacie?

Wszystkich zainteresowanych udział w wolontariacie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Zgłoszenia są przyjmowane od 31 czerwca 2021 r.

Jeśli jesteście grupą zorganizowaną (np. grupą min. 10 znajomych, grupą szkolna itp.), możecie zgłosić swój udział wysyłając informację drogą mailową, na adres: wolontariat@silesiamarathon.pl