Czy wolontariusz za udział w wolontariacie otrzymuje jakieś wynagrodzenie, nagrody, pamiątki?

Zgodnie z ustawową definicją wolontariatu – jest to działalność bezinteresowna, dobrowolna, świadoma i bezpłatna. Tym samym – za pracę wolontariacką podczas Silesia Marathon 2021 nie przewidujemy przekazywać wynagrodzenia finansowego. Dla wszystkich wolontariuszy przygotujemy pamiątkowe pakiety: będą to koszulki, certyfikaty i drobne upominki maratonu.