Czy mogę zmienić dystans biegu z maratonu na półmaraton lub odwrotnie?

Do 31 sierpnia 2021 roku można, logując się na własne konto utworzone przy rejestracji dokonać zmiany dystansu.
Jeżeli w momencie podejmowania decyzji o zmianie dystansu, opłata startowa na nowym dystansie jest wyższa należy różnicę dopłacić. W przypadku gdy opłata za zmieniony dystans jest niższa od już wpłaconej zwrot nie przysługuje.

Uwaga: Po 31 sierpnia 2021 r. zmiana dystansu nie będzie możliwa bez względu na podawane przez uczestników okoliczności (kontuzje lub inne przypadki losowe).