Czy w związku z COVID-19 bieg odbędzie się w tradycyjnej formie zawodów sportowych?

Tak, nie planujemy rozgrywania wirtualnych zawodów.

W związku z rozwojem pandemii wprowadzone zostaną dodatkowe działania organizacyjne zmierzające do maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa zawodników. Dotyczyć to będzie zarówno biura zawodów, miejsca startu, punktów odżywczych oraz mety.
Wszystkie działania podporządkowujemy bezpieczeństwu zawodników.