Czy bieg jest bezpieczny?

Tak, udział w zawodach jest bezpieczny.

Na bieżąco przygotowywane i wprowadzane są rozwiązania zalecane przez wybitnych specjalistów w związku z wirusem SARS-CoV-2. Zmiany dotyczą wszystkich aspektów udziału zawodników od organizacji biura zawodów począwszy, przez organizację startu, punktów odżywczych i metę.
O wszystkich zmianach dostosowujących wydarzenie do najnowszej wiedzy na temat bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 będą przekazywane przed samymi zawodami z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych i dynamiczną sytuacją w kraju.