Co z moim wpisowym w przypadku zmiany terminu wydarzenia z powodu COVID-19?

W przypadku zmuszenia organizatorów do zmiany terminów zawodów, odbędą się one wiosną 2021 roku. Opłaty startowe zostaną przeniesione na kolejną edycję, a w wyjątkowych przypadkach, na żądanie uczestnika opłata startowa zostanie zwrócona.