Co dostanę w ramach członkostwa w  Silesia Marathon Club?

Każdy członek Silesia Marathon Club otrzyma od nas dedykowany pakiet klubowy obejmujący m.in. koszulkę klubową, ale i drobne upominki. Planujemy również organizować dostępne wyłącznie dla klubowiczów spotkania i treningi, na których doświadczeni specjaliści i trenerzy będą przekazywać wiedzę z wielu obszarów sportu, odżywiania, zdrowia. Wspólnie z partnerami biznesowymi klubu przygotowane zostaną zniżki dedykowane klubowiczom. W kolejnych latach klubowicze będą mieli dostęp do zniżek w opłatach startowych.