II Mistrzostwa Ślōnska we Maratōnie i Pōłmaratōnie


 
Piyrszego października ôdbydzie sie 9. edycyjŏ PKO Silesia Marathon. Terŏzki trasa nŏjwiynkszego fajeru ôd lŏtaniŏ na Ślōnsku bydzie aż we sztyrych miastach: Katowicach, Mysłowicach, Siymianowicach i we Chorzowie. Kŏżdego roku tyn fajer prziciōngo corŏz wiyncyj interesantnych, kerzi majōm chynć lŏtać na krōlewski dystans abo we pōłmaratōnie. Genau jak łōńskiygo roku, tak tyż terŏz ôrganizatory lŏtaniŏ chcōm nagrodzić nŏjdrabszych lŏtaczy z wojewōdztwa ślōnskigo. Jak idzie wziōnć udział we Mistrzostwach Ślōnska we maratōnie i pōłmaraōnie? Styknie sie zaregistrować na ôficjalnyj zajcie www.silesiamarathon.pl i miyszkać w wojewōdztwie ślōnskim. Niy trza robić nic ekstra. Wszyjscy, kerzi chytajōm sie do tyj grupy bierōm udział we kōnkursie.
Nŏjlepsi dostanōm pamiōntkowe puchary i nagrody.
Przipōminōmy, co ta edycyjŏ je wyjōntkowŏ skuli tego, co za meta bydzie robić ôtwarty na nowo Stadiōn Ślōnski. Ôkrōm tytułu we klasyfikacyji Mistrzostw Ślōnska, kŏżdy może być tajlōm historyji i wziōnć udział we piyrszym wydŏrzyniu na nowo ôtwartym stadionie. I ci, kerzi bydōm lŏtać we maratōnie, a tyż ci, kerzi weznōm udział we pōłmaraōnie, bydōm mogli wlecieć na stadiōn i poczuć sie choby na wielgim szportowym fajerze, bo ino na takich lŏtaniach meta je na stadiōnach.
Werci sie spōmnieć, co piyrszŏ edycyjŏ maratōnu sztartła spod głōwnyj bramy Stadiōnu Ślōnskiygo we 2009r. Terŏzki historyjŏ robi koło i bydzie szło zakōńczyć lŏtanie na nowyj bieżni nŏjwiynkszego ôbiektu letkoatletycznego w Polsce.
Takŏ ôkazyjŏ je ino rŏz! Już dzisiej zapisz sie na lŏtanie i zakończ go na Stadiōnie Ślōnskim :)
 
Ślōnskŏ wersyjŏ narychtowało ślōnske biōro jynzykowe PōNaszymu.pl
 
 
Patronat nad klasyfikacją objął Małszałek Wojewódzctwa Śląskiego, a puchary i nagrody dla zwycięzców będą ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
 
logo slaskie czarne
 
 
 
Tłumaczenie dla nieznających godki:
 
1 października br. odbędzie się 9. edycja  PKO Silesia Marathon. Tym razem trasa największej imprezy biegowej na Śląsku będzie obejmować aż cztery miasta: Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów. Co roku wydarzenie to przyciąga coraz więcej chętnych, którzy pragną zmierzyć się w królewskim dystansem lub wziąć udział w półmaratonie. Tak jak w poprzedniej edycji tak również w tym roku organizatorzy biegu chcieliby nagrodzić najszybszych biegaczy z województwa śląskiego. 
W jaki sposób można wziąć udział w rywalizacji Mistrzostw Województwa Śląskiego w maratonie i w półmaratonie? Wystarczy dokonać rejestracji na oficjalnej stronie biegu www.silesiamarathon.pl i mieszkać w województwie śląskim. Nie potrzebne są dodatkowe zgłoszenia. Wszyscy spełniający powyższe wymagania automatycznie biorą udział w klasyfikacji.
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody okolicznościowe. 
Pragniemy przypomnieć, że tegoroczna edycja biegu jest wyjątkowa, ponieważ metą będzie nowo otwarty Stadion Śląski. Oprócz tytułu w osobnej klasyfikacji Mistrzostw Śląska każdy może stać się częścią historii i wziąć udział w pierwszym wydarzeniu lekkoatletycznym na nowo otwartym obiekcie. Zarówno zawodnicy maratonu i półmaratonu będą mieli niepowtarzalną okazje wbiec na stadion i poczuć się jak na największym wydarzeniu sportowym, bo tylko na takich biegach maratońskich metą jest bieżnia stadionu.
Warto przypomnieć, że pierwsza edycja maratonu wystartowała spod głównej bramy Stadionu Śląskiego w 2009r. Teraz historia zatacza koło i będziemy mieli okazję zakończyć bieg na nowej bieżni największego stadionu lekkoatletycznego w Polsce.
Taka okazja zdarza się tylko raz! Już dziś zapisz się na bieg i zakończ go na Stadionie Śląskim :) 

O jakość mowy śląskiej dba dla nas śląskie biuro językowe ponaszymu.pl